windykacja po bezskutecznej egzekucji komorniczej

Bezskuteczna egzekucja komornicza nie zawsze świadczy o braku możliwości spłaty należnych kwot przez dłużnika. Często zdarza się, że egzekucja była prowadzona w złym kierunku, przez co dłużnikowi udało się uniknąć spłaty zobowiązań. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przebiegu egzekucji,wyszukiwanie majątku dłużnika warto jeszcze raz dokładnie sprawdzić możliwości płatnicze dłużnika.
Zlecenie windykacji po bezskutecznej egzekucji komorniczej, w razie konieczności, realizujemy we współpracy z licencjonowaną agencją detektywistyczną. Warunki współpracy uzależnione są od stopnia złożoności zleconego zadania, obszaru działania, czasu wykonania usługi oraz wykorzystania potencjału kadrowego i logistycznego.
Poniżej przedstawiamy ogólną charakterystykę naszej działalności w zakresie windykacji należności po bezskutecznej egzekucji komorniczej. W celu uzyskania szczegółowych informacji o zakresie, sposobie i warunkach współpracy w zakresie odzyskiwania należności, prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - numery naszych telefonów, jak również adres email można znaleźć w zakładce KONTAKT

cechy charakterystyczne usługi windykacji po bezskutecznej egzekucji komorniczej


Zapraszamy do współpracy

Powyższe informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Przed zawarciem umowy/zlecenia na wykonanie usługi, każda zgłoszona sprawa jest weryfikowana, a na podstawie otrzymanych wyników weryfikacji uzgadniane są warunki współpracy.

Zastrzegamy sobie prawo odmowprzyjęcia zlecenia bez podania powodu. Wszelkie przekazane informacje i dokumenty traktowane są jako poufne. W przypadku nieprzyjęcia sprawy do obsługi wszystkie przekazane dokumenty są zwracane lub trwale niszczone.