zlecenie windykacji

Zleceniodawca  wierzyciel  zleca odzyskanie należnych mu kwot. Zleceniodawca ustala zakres działań windykacyjnych, wybiera metodę odzyskania należności. Zleceniobiorca  firma windykacyjna  po przyjęciu zlecenia działa w imieniu zleceniodawcy. Odzyskane należności wpływają bezpośrednio na konto zleceniodawcy. Zlecenie odzyskania należności może dotyczyćpieniądze przeciekają przez palce jedynie etapu polubownego, jak również może być poszerzone o inne usługi/etapy, np. postępowanie sądowe, postępowanie egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające. Zleceniem windykacji mogą być objęte należności główne, noty odsetkowe, należności uboczne. Zlecenie może dotyczyć jednej wierzytelności, jak i pakietu wierzytelności.
Poniżej przedstawiamy ogólną charakterystykę naszej działalności w zakresie umowy/zlecenia windykacji należności. W celu uzyskania szczegółowych informacji o zakresie, sposobie i warunkach współpracy w zakresie odzyskiwania należności, prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - numery naszych telefonów, jak również adres email można znaleźć w zakładce KONTAKT

cechy charakterystyczne usługi windykacja należności /umowa - zlecenie/


Zapraszamy do współpracy

Powyższe informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Przed zawarciem umowy/zlecenia na wykonanie usługi, każda zgłoszona sprawa jest weryfikowana, a na podstawie otrzymanych wyników weryfikacji uzgadniane są warunki współpracy.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia bez podania powodu. Wszelkie przekazane informacje i dokumenty traktowane są jako poufne. W przypadku nieprzyjęcia sprawy do obsługi wszystkie przekazane dokumenty są zwracane lub trwale niszczone.