poszukiwanie dłużnika

Niejednokrotnie z powodu braku informacji o aktualnym miejscu zamieszkania / przebywania / działania dłużnika niemożliwe jest wyegzekwowanie praw należnych wierzycielowi. Na zlecenie wierzyciela ustalamy aktualne miejsce przebywania i działania dłużnika. W razie konieczności zlecenie realizujemy we współpracy z licencjonowaną agencją detektywistyczną.
wyszukiwanie dłużnika
Warunki współpracy uzależnione są od stopnia złożoności zleconego zadania, obszaru działania, czasu wykonania usługi oraz wykorzystania potencjału kadrowego i logistycznego.
Poniżej przedstawiamy ogólną charakterystykę naszej działalności w zakresie poszukiwania dłużnika. W celu uzyskania szczegółowych informacji o zakresie, sposobie i warunkach współpracy w zakresie odzyskiwania należności, prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - numery naszych telefonów, jak również adres email można znaleźć w zakładce KONTAKT

cechy charakterystyczne usługi poszukiwanie dłużnika


Zapraszamy do współpracy

Powyższe informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Przed zawarciem umowy/zlecenia na wykonanie usługi, każda zgłoszona sprawa jest weryfikowana, a na podstawie otrzymanych wyników weryfikacji uzgadniane są warunki współpracy.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia bez podania powodu. Wszelkie przekazane informacje i dokumenty traktowane są jako poufne. W przypadku nieprzyjęcia sprawy do obsługi wszystkie przekazane dokumenty są zwracane lub trwale niszczone.