monitoring należności

Usługa polega na nadzorze nad terminowym regulowaniem należności przez kontrahentów. Działania rozpoczynają się na etapie wystawienia faktury. Zleceniodawca otrzymuje pieczęć, do sygnowania wystawianych faktur, informującą o nadzorze firmy windykacyjnej nad terminowym regulowaniem należności.monitorowanie należności Zleceniobiorca przed upływem terminu zapłaty, kontaktuje się z wyznaczonymi kontrahentami zleceniodawcy. Ustala czy wszystkie formalności, niezbędne do dokonania zostały spełnione i przypomina o zbliżającym się terminie płatności.
Poniżej przedstawiamy ogólną charakterystykę naszej działalności w zakresie monitoringu należności. W celu uzyskania szczegółowych informacji o zakresie, sposobie i warunkach współpracy w zakresie odzyskiwania należności, prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - numery naszych telefonów, jak również adres email można znaleźć w zakładce KONTAKT

cechy charakterystyczne usługi monitoringu należności


Zapraszamy do współpracy

Powyższe informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Przed zawarciem umowy/zlecenia na wykonanie usługi, każda zgłoszona sprawa jest weryfikowana, a na podstawie otrzymanych wyników weryfikacji uzgadniane są warunki współpracy.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia bez podania powodu. Wszelkie przekazane informacje i dokumenty traktowane są jako poufne. W przypadku nieprzyjęcia sprawy do obsługi wszystkie przekazane dokumenty są zwracane lub trwale niszczone.