poszukiwanie majątku dłużnika

Z reguły wierzyciel nie zna wszystkich składników majątku dłużnika, co w efekcie przyczynia się do braku możliwości wyegzekwowania należnych kwot. Usługa ta polega na ustaleniu stanu majątku dłużnika pod kątem spłaty należności, jak również ewentualnego zabezpieczenia rozczeń. W razie konieczności zlecenie realizujemy we współpracy z licencjonowaną agencją detektywistyczną. Warunki współpracy uzależnione są od stopnia złożoności zleconego zadania, obszaru działania, paragrafy w odzyskiwaniu wierzytelnościczasu wykonania usługi oraz wykorzystania potencjału kadrowego i logistycznego.
Poniżej przedstawiamy ogólną charakterystykę naszej działalności w zakresie poszukiwania majątku dłużnika. W celu uzyskania szczegółowych informacji o zakresie, sposobie i warunkach współpracy w zakresie odzyskiwania należności, prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - numery naszych telefonów, jak również adres email można znaleźć w zakładce kontakt

cechy charakterystyczne usługi poszukiwanie majątku dłużnika


Zapraszamy do współpracy

Powyższe informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Przed zawarciem umowy/zlecenia na wykonanie usługi, każda zgłoszona sprawa jest weryfikowana, a na podstawie otrzymanych wyników weryfikacji uzgadniane są warunki współpracy.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia bez podania powodu. Wszelkie przekazane informacje i dokumenty traktowane są jako poufne. W przypadku nieprzyjęcia sprawy do obsługi wszystkie przekazane dokumenty są zwracane lub trwale niszczone.