cennik usług
wynagrodzenie stanowi prowizja od odzyskanych kwot
wysokość prowizji uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy, zakresu czynności koniecznych do przeprowadzenia i kondycji finansowej dłużnika

sprawdź tabelę prowizyjną

TABELA PROWIZYJNA

każda sprawa traktowana jest indywidualnie, dopuszczamy możliwość negocjacji warunków

należność po terminie płatności
- nieprzedawnione
przedawnioneposądowe*po bezskutecznej egzekucji
do 20 000 złod 5% do 30%od 30% do 80%od 20% do 40% od 30% do 60%
od 20 001 zł - do 50 000 zł od 5% do 25% do 70% do 35% do 55%
od 50 001 zł - do 100 000 złod 5% do 20% do 60% do 30% do 50%
powyżej 100 000 złdo negocjacjido negocjacjido negocjacjido negocjacji

* - po prawomocnym postanowieniu sądu

- windykacja spraw przedawnionych /powyżej 2 lat od terminu płatności/ - opłata wstępna od 600 zł
- windykacja spraw posądowych - opłata wstępna od 200 zł
- windykacja spraw po bezskutecznej egzekucji komorniczej - opłata wstępna od 400 zł
- wszystkie powyższe kwoty są kwotami netto

Powyższe informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Przed zawarciem umowy/zlecenia na wykonanie usługi, każda zgłoszona sprawa jest weryfikowana, a na podstawie otrzymanych wyników weryfikacji uzgadniane są warunki współpracy.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia bez podania powodu. Wszelkie przekazane informacje i dokumenty traktowane są jako poufne. W przypadku nieprzyjęcia sprawy do obsługi wszystkie przekazane dokumenty są zwracane lub trwale niszczone.