cennik usług - tabela prowizyjna
wynagrodzenie stanowi prowizja od odzyskanych kwot
wysokość prowizji uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy, zakresu czynności koniecznych do przeprowadzenia i kondycji finansowej dłużnika

TABELA PROWIZYJNA

każda sprawa traktowana jest indywidualnie, dopuszczamy możliwość negocjacji warunków

należności do 20 000 zł
po terminie płatności
- nieprzedawnione
od 5% do 30%
należności przedawnione od 30% do 80%
należności posądowe*od 20% do 40%
należności po bezskutecznej egzekucji komorniczejod 30% do 60%
* - po prawomocnym postanowieniu sądu
należności od 20 001 do 50 000 zł
po terminie płatności
- nieprzedawnione
od 5% do 25%
należności przedawnionedo 70%
należności posądowe*do 35%
należności po bezskutecznej egzekucji komorniczejdo 55%
* - po prawomocnym postanowieniu sądu
należności od 50 001 do 100 000 zł
po terminie płatności
- nieprzedawnione
od 5% do 20%
należności przedawnionedo 60%
należności posądowe*do 30%
należności po bezskutecznej egzekucji komorniczejdo 50%
* - po prawomocnym postanowieniu sądu
powyżej 100 000 zł
po terminie płatności
- nieprzedawnione
do negocjacji
należności przedawnionedo negocjacji
należności posądowe*do negocjacji
należności po bezskutecznej egzekucji komorniczejdo negocjacji
* - po prawomocnym postanowieniu sądu
1 - windykacja spraw przedawnionych /powyżej 2 lat od terminu płatności/ - opłata wstępna od 600 zł,
2 - windykacja spraw posądowych - opłata wstępna od 200 zł,
3 - windykacja spraw po bezskutecznej egzekucji komorniczej - opłata wstępna od 400 zł.

wszystkie powyższe kwoty są kwotami netto

Powyższe informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Przed zawarciem umowy/zlecenia na wykonanie usługi, każda zgłoszona sprawa jest weryfikowana, a na podstawie otrzymanych wyników weryfikacji uzgadniane są warunki współpracy.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia bez podania powodu. Wszelkie przekazane informacje i dokumenty traktowane są jako poufne. W przypadku nieprzyjęcia sprawy do obsługi wszystkie przekazane dokumenty są zwracane lub trwale niszczone.