odzyskaj należności, skuteczna windykacja
 
 
 
NASZE USŁUGIZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCICENNIK USŁUGKONTAKT
  
 

podejmujemy wyzwanie

doświadczenie
zaangażowanie
skuteczność
i

osiągamy cel

Od 1997 roku odzyskujemy należności naszych Klientów.
Jesteśmy jedną z niewielu firm windykacyjnych posiadających odpowiednie doświadczenie i możliwości, gwarantujące przeprowadzenie skutecznych procesów windykacyjnych. Wprowadziliśmy wiele nowatorskich rozwiązań, wdrażamy nieszablonowe postępowania - zawsze z zachowaniem najwyższych standardów etycznych i prawnych. Współpracujemy z bankami, jednostkami samorządowymi, spółkami giełdowymi, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi. Zaufało nam kilka tysięcy Klientów, odzyskaliśmy dla nich kilkaset milinów złotych. Wyspecjalizowaliśmy się w odzyskiwaniu wierzytelności trudnych - przedawnionych, po bezskutecznej egzekucji czy kwestionowanych przez dłużnika. Zapewniamy swoim Klientom pełną obsługę /włącznie z prawną/ na wszystkich etapach postępowania.

 
  
 

nasze usługi

słownik pojęć

 

Nasze usługi obejmują pełny zakres postępowania w obszarze zarządzania wierzytelnościami. Nabyte doświadczenie - / firma zajmuje się odzyskiwaniem należności od roku 1997 / - pozwoliło nam wypracować metody, których zastosowanie w praktyce prowadzi do wysokiej skuteczności działań. Jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom pełną, profesjonalną obsługę wszystkich etapach postępowania, począwszy od postępowania polubownego, poprzez postępowanie sądowe, aż po postępowanie egzekucyjne.

Nasza oferta dotyczy pełnej obsługi należności, jak i poszczególnych elementów składających się na proces odzyskiwania należności. Można z niej wybrać lub zbudować tok postępowania, który zdaniem wierzyciela jest dla niego najkorzystniejszy. My przystosujemy i przygotujemy wybraną przez wierzyciela usługę do powierzonej sprawy oraz zapewnimy profesjonalną obsługę.

... należność, windykacja, wierzytelność, przedawnienie ?


należności

wynikłe z przeszłych zdarzeń uprawnienia podmiotu do otrzymania określonego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od innych podmiotów

przedawnienie

możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu

windykacja

dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych

zobacz więcej»»
 
 

Oprócz standartowych usług takich jak windykacja należności, wykup czy też przelew powierniczy wierzytelności, monitoring należności oferujemy również ustalanie miejsca pobytu dłużnika, czy też poszukiwanie majątku dłużnika. Ustalamy kontakty biznesowe dłużników i ich możliwości finansowe. Usługi te wykonują licencjonowani detektywi.
Wierzycielom nieposiadającym profesjonalnej obsługi prawnejtryby windykacji należności w zakresie postępowania gospodarczego, oferujemy pomoc przy wszczęciu i przeprowadzeniu postępowań sądowych dotyczących spłat należności, spraw gospodarczych spornych, itp. Usługi te wykonują prawnicy specjalizujący się w postępowaniu gospodarczym, z wieloletnim stażem w tej dziedzinie prawa. W naszej ofercie znajduje się także zabezpieczenie majątku dłużnika pod kątem przyszłej egzekucji kwot należnych. Usługa ta może być powiązana z poszukiwaniem dłużnika, z poszukiwaniem majątku dłużnika, jak również powiązana z postępowaniem sądowym w celu odzyskania należności. Polega ona na skutecznym zabezpieczeniu majątku dłużnika w celu późniejszej egzekucji wymagalnych kwot należnych.

Oferujemy również usługę oddłużania firm - konsekwencją tego procesu jest odzyskanie płynności finansowej. Usługa polega na restrukturyzacji zadłużenia w sposób umożliwiający przedsiębiorcy dalsze prowadzenie działalności przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej.

Wyspecjalizowaliśmy się w obsłudze tzw. należności trudnych, wymagających doświadczenia, odpowiedniej wiedzy specjalistycznej i odpowiedniego zaplecza. Działamy zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, w interesie i na rzecz usługobiorcy, za jego wiedzą i zgodą. Nasze działania opierają się zawsze na bezpośrednim kontakcie, zależnie od charakteru sprawy, z dłużnikiem, wierzycielem czy kontrahentem. Gwarantujemy najwyższy poziom świadczonych usług, oparty na wieloletnim doświadczeniu i posiadanej wiedzy z zakresu zarządzania należnościami. Do obsługi przyjmujemy jedynie sprawy, które w swojej dokumentacji posiadają potwierdzenie powstania zobowiązania. W przypadku braku dokumentów potwierdzających powstanie zobowiązanie, na zlecenie, podejmujemy się doprowadzenia do uwiarogodnienia powstania zobowiązania i skompletowania dokumentacji potwierdzającej wymagalność zobowiązania.

 

zapraszamy do współpracy

 
">

Powyższe informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Przed zawarciem umowy/zlecenia na wykonanie usługi, każda zgłoszona sprawa jest weryfikowana, a na podstawie otrzymanych wyników weryfikacji uzgadniane są warunki współpracy.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia bez podania powodu. Wszelki przekazane informacje i dokumenty traktowane są jako poufne. W przypadku nieprzyjęcia sprawy do obsługi wszystkie przekazane dokumenty są zwracane lub trwale niszczone.

 
 
WYCENA KOSZTÓW ODZYSKANIA NALEŻNOŚCI»»po otrzymaniu zgłoszenia przedstawimy przybliżone koszty odzyskania należności.
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY»»po otrzymaniu zgłoszenia zaproponujemy najkorzystniejszą formę współpracy.
 
  
 
 

cennik usług

wynagrodzenie stanowi prowizja od odzyskanych kwot.
wysokość prowizji uzależniona jest stopnia skomplikowania sprawy, zakresu czynności koniecznych do przeprowadzenia i kondycji finansowej dłużnika

 

TABEL PROWIZYJNA

 

każda sprawa traktowana jest indywidualnie, dopuszczamy możliwość negocjacji warunków

 
należność po terminie płatności
nieprzedawnione
przedawnioneposądowe*po bezskutecznej egzekucji
do 20 000 złod 5% do 30%od 30% do 80%od 20% do 40% od 30% do 60%
od 20 001 zł - do 50 000 zł od 5% do 25% do 70% do 35% do 55%
od 50 001 zł - do 100 000 złod 5% do 20% do 60% do 30% do 50%
powyżej 100 000 złdo negocjacjido negocjacjido negocjacjido negocjacji
 

* - po prawomocnym postanowieniu sądu

- windykacja spraw przedawnionych /powyżej 2 lat od terminu płatności/ - opłata wstępna od 600 zł
- windykacja spraw posądowych - opłata wstępna od 200 zł
- windykacja spraw po bezskutecznej egzekucji komorniczej - opłata wstępna od 400 zł

 

Do powyższych kwot należy doliczyć stosowny podatek VAT w wysokości 23%

 

współpracujemy z portalem wierzycieli

windykacja wierzytelności, odzyskiwanie należności
 
 
 
warto wiedzieć»»wycena kosztów odzyskania należności»»słownik wierzyciela»» mapa serwisu»»
 
windykacja wierzytelności  |  windykacja należności trudnych  |  poszukiwanie dłużnika  |  poszukiwanie majątku dłużnika  |  monitoring należności  |  inkaso